www.ezda365.com

НОВИЯТ БРОЙ
Студено ли му е?

 

Това не е глупав въпрос, нито пък „Защо конете треперят?”

Това е естественият начин, по който конят реагира на студа. Неговите мускукли започват да треперят, за да генерират топлина, така че това е добър знак, защото конят се опитва да се сгрее сам. Ще забележите, че той пристъпва и се движи, по този начин се движат и мускулите му и той се сгрява. Достатъчната мазнина (но не на дебелия или затлъстял кон) и пухкавата зимна козина изграждат една добра изолация по тялото на коня, която покрива гръдния кош и стопаните няма за какво да се притесняват...


Повече четете на страниците на списание ЕЗДА.