www.ezda365.com

НОВИЯТ БРОЙ


 ПОКАНА

Конен преход ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ  

31.07-3.08 2014

 

VIII издание на вече утвърдения преход тази година е с по-нов маршрут, с по-лека денивелация, така че да е с увлекателна и ненатоварваща за участниците и конете програма, разделена на 3 етапа.

Организаторите вярват, че тази екоинициатива ще накара много хора да поемат към природосъобразния начин на живот, а прехода ще се превърне в ползотворна и положителна среща с широк кръг хора – съмишленици и любители на конете и природата. А за клубовете по езда събитието е шанс за едно по-различно обучение. 

С цел безопасно провеждане на прехода и добра организация всички участници  ще имат задължение да се запознаят с регламента на прехода, както и да подпишат декларация за съгласие за участие. Участието на самостоятелни ездачи няма да се допуска. Ездата е в групи с отговорник – координатор. Отговорника ще ръководи  подредбата на своите ездачи, той трябва да познава конете и техния характер, да проверява амуницията и не на последно място при възникването на проблем незабавно да се свърже с организаторите.  

Програма:

 31.07 Четвъртък:  Сборен пункт в местността „Топлика” в с. Макоцево. Палатков лагер.

1.08   Петък:   Макоцево – Долно Камарци – Стъргел – Буново – Мирково ( 6 - 7 часа  преход)

9.00   Начало на похода -  посока село Долно Камарци

13.00 Обяд и почивка около село Стъргел. (осигурени скара, вода и бира)

18.00 Пристигане на поляните около село Мирково. Палатков лагер.

20.00 Разбор и програма на съботния ден.

 

2.08 Събота:  Мирково

8 -9.00 Закуска ( осигурен сух пакет)

10.00  Почетна обиколка около село Мирково - за желаещи. (около 3 часа)

17.00 Western Игри с коне за малки и големи ездачи  Томбола

 

3.08 Неделя:  Мирково – Смолско – Каменица – Голяма Раковица. (5-6 часа преход)

8.00 -9.00 Закуска (осигурен сух пакет)

9.00 Начало на похода посока село Смолско.

13.00 Обяд и почивка около село Каменица (осигурени скара, вода и бира)

16.00 Пристигане в крайната точка на прехода - село Голяма Раковица.

Край на похода!

Цена на участник: 39 лв

Включва: 2 закуски, 2 обяда, 6 бири, 6 води. Право на участие в томбола.

ПОХОДА няма състезателен характер и е по желание. Всички участници да заявят предварително участието си.

За информация: 0888 99 42 35 Зарко Георгиев