www.ezda365.com

НОВИЯТ БРОЙ


Световните конни игри се провеждат на всеки четири години и са върха на конния спорт. Тази година е седмото издание на игрите. Участват най-добрите спортисти в света, състезаващи се в седемте официални ФЕИ дисциплини: прескачане на препятствия, обездка и параобездка, всестранна езда, впрягове, рейнинг, волтижировка и издръжливост. За първи път участват рекорден брой държави – 72.